html5 templates

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


I.
Základní ustanovení


a) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bc. Martina Kubešová, IČ 73264679 se sídlem Blahoutova 624, Pardubice 53012  (dále jen: „Správce“).

b) Kontaktní údaje Správce jsou: adresa Blahoutova 624, Pardubice 53012; email info@agenturakubesova.cz; telefon 777 23 77 83.

c) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

d) Poptávkou se rozumí odeslání vyplněného formuláře na webových stránkách www.agenturakubesova.cz nebo telefonický hovor za účelem zjistění možností výuky.

e) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

a) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytnul/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě odeslání Vašeho dotazu/poptávky z webu www.agenturakubesova.cz nebo z Vaší objednávky.

b) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

c) Pokud jste svobodně udělili souhlas, pak Správce zpracovává váš email a datum udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení služeb nabízených na webu www.agenturakubesova.cz


III.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

a) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy nebo vyřízení poptávky mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

b) Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky nebo poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce nebo poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky nebo poptávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy nebo vyřízení poptávky. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze Strany správce plnit nebo vyřídit poptávku.

c) Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV.
Doba uchovávání údajů

a) Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude email uchováván po dobu 5ti let.

b) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.


V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

a) Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy a zajišťující marketingové služby.

b) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI.
Cookies

a) Správce užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek www.agenturakubesova.cz. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

b) Údaje, které Správce takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Seznam.

c) Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

d) Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného aktivním potvrzením možnosti „X“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky, znějícím následovně: „Provozovatel webu, Bc. Martina Kubešová, IČ 73264679, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu (kliknutí na X) také pro retargeting."


e) Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

f) Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

g) Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.VII.
Vaše práva

a) Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

b) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VIII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

a)  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

b) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

c) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


IX.
Závěrečná ustanovení

a) Odesláním poptávky z internetového formuláře nebo telefonickým kontaktem potvrzujete, že jste seznámen/a s Podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

b) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi Podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytnul/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2018.